Pressemelding: En av Norges fremste tech-kvinner

Den 8. mars, på den internasjonale kvinnedagen, kåret Abelia (NHOs forening for kunnskap- og teknologibedrifter) og ODA-Nettverk de 50 fremste tech-kvinnene i norsk næringsliv. På denne listen finner du Bjørg Tomlin, Adm. Dir. i Upheads.

Tomlin har lang fartstid innen IT og telekom, og har tidligere erfaring fra Telenor og Altibox. Da hun tok over lederrollen i Upheads hadde selskapet rundt 50 ansatte. Nå teller de nesten 200 hoder ved hovedkontoret på Forus og de seks avdelingskontorene.

c-Anne Lise Nordheim - Bjørg Tomlin Portrett

Bilde: Bjørg Tomlin, Adm. Dir. i Upheads

Et viktig fokus for å sikre selskapets vekst har vært en mangfoldig rekruttering. Tomlin er en av få kvinnelige toppledere i bransjen – og det er noe hun ønsker å gjøre noe med.

– Per i er Upheads ett av få IT-selskap i Norge med 50% kvinner i toppledelsen. På landsbasis er tallet kun 17% i teknologibransjen. Jeg tror en jevn kjønnsbalanse er nøkkelen til suksess. Teknologi er en driver for innovasjon og utvikling, og er for viktig til å overlates til ett dominerende kjønn. Vi trenger de beste hodene der ute – enten er kvinner eller menn. I Upheads har vi økt kvinneandelen de siste årene, men vi er langt ifra i mål, forteller hun.

Øystein E. Søreide er administrerende direktør i Abelia og lederen for juryen i kåringen. Han mener det er avgjørende med mangfold blant de som lager og utvikler teknologi.

– Det har noe å si hvem som lager algoritmene og skriver koden som får nye løsninger til å fungere. Enten det gjelder forbrukerteknologi, industriell software eller styringssystemer for havvindmøller og karbonlagringssystemer. I Norge har vi alle muligheter til å velge de utdanningene som gjør oss mest relevante for fremtiden. Men selv det norske teknologinæringslivet er for ensrettet, sier administrerende direktør i Abelia, Øystein E. Søreide.

Blir løsningen laget av menn, tilpasses de menn

Siden 2016 har andelen kvinner i tech-sektoren økt med marginale 2,2 prosentpoeng, ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). I denne takten når vi ikke full likestilling i teknologi før om nesten 100 år. Det setter norske fortrinn i fare.

Norges 50 Fremste Tech-kvinner er et tiltak for å løfte frem talenter og gode forbilder som kan bidra til at flere velger teknologiyrker – også utenfra den typiske rekrutteringspoolen.

– Teknologi i seg selv er verken diskriminerende eller ensrettet, men dataene vi baserer oss på og måten vi setter sammen nye løsninger på, kan være det. Lages løsningene av menn, blir de også tilpasset menn. Det kan skape store utfordringer for helt sentrale deler av brukermassen, sier Søreide.

En historisk blemme

– Denne feilen har vi som samfunn gjort tidligere. Historisk sett har utestenging av kvinner fra medisinsk forskning gjort at vi i dag har store kunnskapsmangler knyttet til flere sykdommer som ikke bare rammer menn, men også kvinner. Om vi som samfunn ikke tar tak i dette vil vi se uheldige ringvirkninger i lang tid fremover, sier Gunn Severinsen i ODA-Nettverk.

Videre forteller hun at problemet ligger i hele teknologikjeden hvor det er menn som utvikler, finansierer og som leder de selskaper hvor teknologien blir skapt. I dag er det nemlig kun 15 prosent av ledere i norske IKT-selskaper som er kvinner, ifølge SSB.

Om kåringen

Det er Abelia, NHO-foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter, og ODA-Nettverk, Nordens ledende nettverk for mangfold i tech, som står bak kåringen. Formålet er å øke andelen kvinner som brenner for og jobber med teknologi.

Etter en åpen nominasjonsprosess er de 50 vinnerne valgt ut av en jury ledet av Øystein Eriksen Søreide. Juryen legger vekt på:

> Hvordan hun utmerker seg på teknologiforståelse
> Konkrete bidrag og prestasjoner
> Motivasjon/innsats for mangfold og inkludering i teknologi