Nyhetene du må få med deg i Microsoft Teams

Mens vi fortsetter lengre inn i skyen, har Microsoft Teams lansert flere nyheter som kan være nyttig for deg i hverdagen. Under finner du tre nyheter og tips som du kan ta i bruk med en gang.

Publisert: 29.09.2022

Tre kollegaer ler i sofaen. Foto.

Bilde: Kenneth som entusiastisk viser hvordan man overfører en Microsoft Teams-samtale fra mobil til PC.

1. Oppdatering: «Forms» i Teams blir til «Polls»

Nytt navn og design, men samme nyttige innhold. I Polls kan du opprette spørreundersøkelser og arrangere quiz direkte i Microsoft Teams-møtet. Dette kan for eksempel være en undersøkelse for å sjekke forståelse eller å lage ordskyer sammen.

Les mer om hvordan du kan bruke Polls i Microsoft Teams.


Bilde:
Forskjellige funksjoner i Polls

2. Publiser i flere Microsoft Teams-kanaler samtidig

Dette med krysspublisering er for så vidt ikke en nyhet i Microsoft Teams, men en veldig nyttig funksjon som de fleste har gått glipp av. Dersom du har en viktig melding som skal sendes ut i flere kanaler, kan du gjøre det med kun et par klikk.

1. Gå til en av kanalene du ønsker å publisere i og start en ny samtale og trykk på format :

2. Trykk på «Legg til i flere kanaler» og huk av for de du vil sende meldingen til og publiser.

Dersom du i etterkant oppdager skrivefeil kan du likevel redigere meldingen etter du har publisert – og den endres i alle kanaler! Så for å redde deg inn går du til ditt originale innlegg og klikker du på de tre prikkene over originalteksten din og trykker rediger :

Her ifra kan du også legge til flere kanaler dersom du glemte noen, eller ta bort en hvis du la til feil.

PS. Denne funksjonen fungerer kun fra PC og ikke på mobil.

Video: Publiser i flere Microsoft Teams-kanaler samtidig

3. Legg til eller overfør møte fra en enhet til en annen

Se for deg dette scenarioet; du starter et møte på vei inn til kontoret via mobil. Når du kommer til pulten din, blir det fort klønete med skikkelige skjermer fremfor deg. Til disse situasjonene har Microsoft Teams lagd en enkel funksjon for å overføre møtet fra mobil til PC (eller omvendt).

Har du ikke gjort det før kan det gjerne føles litt skummelt å gjøre det i et faktisk møte, men det er enkelt og skjer sømløst.

Oppskriften er som følger:

1. Når du er i møte på en enhet, åpner du Microsoft Teams på den nye enheten du ønsker å overføre møtet til.

2. Her vil du se et varsel hvor det står at du allerede er i et møte på en annen enhet. Trykk knappen hvor det står «Bli med»:

3. Nå får du valget mellom å legge til den nye enheten, altså å være i møtet med to enheter, eller overføre til den nye enheten. Velg da sistnevnte og møtet vil automatisk bli avsluttet på den første enheten:

4. Før du blir med kan du også sjekke lyd- og videoinnstillinger på den nye enheten:

Kommer du inn i møtet fra ny enhet, blir du også automatisk dempet for å forhindre eventuelt ekko. Møtet blir så avsluttet på den første enheten. Dersom du velger å legge til en ny enhet istedenfor å erstatte, får du mulighet til å dele innhold fra begge enhetene.

Video: Legg til eller overfør Teams-møte fra en enhet til en annen