This is my archive

Cyberkrigen mellom Ukraina og Russland – våre observasjoner og tiltak

Krigen mot Ukraina utvikler seg for hvert minutt. Flere cyberangrep har blitt observert siden begynnelsen av den eskalerte krigen og vi ønsker derfor å komme med noen observasjoner og anbefalinger i forhold til IT-sikkerhet. Read More