Skip to main content

Digital Sofa – En webinarserie med kort varighet og stor nytte

Nyeste episode

IT-sikkehert for Copilot

Ny teknologi byr også på nye bekymringer. Hvis din bedrift skal ta i bruk AI og Microsoft Copilot er det flere forhåndsregler dere bør ta. I dette webinaret vil vi komme med flere praktiske tips til hva dere bør tenke på før dere setter i gang med kunstig intelligens.

Se episode

[ Tidligere episoder ]