Skip to main content

Digital Sofa – En webinarserie med kort varighet og stor nytte

Neste episode

Passkey – et steg mot en passordløs fremtid?

Er Passkey begynnelsen på slutten for passord slik som vi kjenner det i dag? Her skal vi skikkelig ned i nerdematerien, med et spisset tema som er viktig i det store sikkerhetsbildet i IT. Så hvis du er spesielt opptatt av IT-sikkerhet, og gjerne vil høre mer om passordløse enheter, så er dette webinaret perfekt for deg.

Meld deg på!

[ Tidligere episoder ]