Fremtidens bedrifter er grønne og vi skal gjøre IT-bransjen mer miljøvennlig.

Vår visjon er å levere “IT med mening”. Det betyr også at det skal være bærekraftig å velge Upheads som IT-leverandør.

Bærekraftig IT

Upheads jobber for å minimalisere vår påvirkning på miljøet. Hver dag tar vi valg som er snillere mot jorden og som bidrar til samfunnsutvikling. Dette gjøres blant annet gjennom miljøkrav til våre leverandører, inntak av lærlinger, sponsoravtaler og deltagelse i Regjeringens inkluderingsdugnad.

Vi har også forpliktet oss til å følge Miljøfyrtårn sine kriterier og støtter FNs bærekraftsmål. Med flere interne tiltak reduserer vi utslippene både for oss selv og våre kunder.

Bærekraftige IT-løsninger

Noen tiltakene for mer miljøvennlig IT-drift:

> Vi har miljøkrav til alle større underleverandører
> Vi ber om miljøsertifisering fra større underleverandører
> Vi tar inn lærlinger hvert år
> Vi har byttet ut firmabil fra bensin til elektrisk
> Vi har flere sosiale arrangement gjennom året for bedre arbeidsmiljø
> Vi velger Miljøsertifisert (bærekraftig) og lokalt hvor det er mulig
> Vi måler utslipp og tar aktive grep for å minimere dem
> Vi setter miljøkrav til våre byggherrer
> Vi fortsetter med digitale møter så langt det er mulig
> Vi har mål på kildesortering og avfall
> Vi jobber kontinuerlig med bevisstgjøring blant ansatte