Ledergruppen: Fra venstre, Tonje, Ove, Tommy, Bente, Henning, Lennart, Bjørg og Espen