Skip to main content

Bærekraftig IT

Vår visjon er å levere “IT med mening”. Det betyr også at det skal være bærekraftig å velge Upheads som IT-leverandør.

Upheads jobber for å minimalisere vår påvirkning på miljøet. Hver dag tar vi valg som er snillere mot jorden og som bidrar til samfunnsutvikling. Dette gjøres blant annet gjennom miljøkrav til våre leverandører, inntak av lærlinger, sponsoravtaler og deltagelse i Regjeringens inkluderingsdugnad.

Bærekraftige IT-løsninger

Vi har også forpliktet oss til å følge Miljøfyrtårn sine kriterier og støtter FNs bærekraftsmål. Sjekk gjerne vår sertifisering her. Med flere interne tiltak reduserer vi utslippene både for oss selv og våre kunder.
Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos oss? Send innspill her

Tiltak for en mer bærekraftig IT-drift:

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert
> Se vårt klimaregnskap her: Klimaregnskap 2022
> Vi tar inn lærlinger hvert år
> Vår ledergruppe består av 50% kvinner
> Vi har byttet ut firmabil fra bensin til elektrisk
> Vi har flyttet våre servere til Green Mountain, et av verdens grønneste datasentre
> Vi har flere sosiale arrangement gjennom året for bedre arbeidsmiljø
> Vi velger Miljøsertifisert og lokalt hvor det er mulig
> Vi måler utslipp og tar aktive grep for å minimere dem
> Vi setter miljøkrav til våre byggherrer
> Årlig samler vi inn penger til veldedige formål som barnekreftsaken og deler ut sponsormidler til barne- og ungdomsidrett
> Vi fortsetter med digitale møter så langt det er mulig
> Vi har mål på kildesortering og avfall
> Vi arrangerer søppelplukking som sosial aktivitet
> Vi jobber kontinuerlig med bevisstgjøring blant ansatte
> Alle nyansatte får innføring i vårt miljøarbeid og rutiner
> Gjennom året arrangerer vi flere alkoholfrie arrangement for ansatte og våre familier

Bilde av en god gjeng konsulenter med søppelfagst.