Flytter til et av verdens grønneste datasentre

På Rennesøy, nord for Stavanger, finner du et av verdens grønneste datasentre, Green Mountain, hvor vi nå har valgt å flytte våre data til.

Green Mountain er også høyst innovative i sin drift, og benytter kaldt vann fra fjorden til å kjøle IT-utstyret. I tillegg vil de utnytte restvarme fra datasenteret til hummeroppdrett.

Migreringen skjer til høsten og vil ikke medføre noen ulemper for deg som kunde, kun sikrere løsninger og mer bærekraftig.

Green Mountain Rennesøy datasenter

– Green Mountain ønsker Upheads hjertelig velkommen til vår fjellhall på Rennesøy. Dette tidligere NATO anlegget er godt sikret med både biometrisk adgangskontroll, videoovervåkning, døgnbemanning og ikke minst solide fjellvegger, sier Espen Bjanes, VP Sales i Green Mountain.

Om Green Mountain

Green Mountain designer, bygger og drifter svært sikre, innovative og bærekraftige datasentre for samlokalisering i Norge. Datasentrene benytter  100% fornybar kraft og er meget energieffektive. Datasentrene er lokalisert på følgende områder:

  • Datasenteret i nærheten av Stavanger (DC1-Stavanger) er bygget dypt inne i et fjell i et tidligere NATO-ammunisjonslager
  • Datasenteret i Telemark (DC2-Telemark) ligger i ‘vuggen av vannkraft’ i Norge med nærhet til flere lokale vannkraftverk
  • Datasenteret på Enebakk (DC3-Oslo) ligger like utenfor Oslo

Green Mountain er en av de største datasenteroperatørene i Norden, og opplever sterk vekst. Blant kundene er store internasjonale selskaper innen Cloud, Bank/Finans, HPC, Automotive og mer.