Hvordan bruke Polls i Microsoft Teams

Tidligere «Forms» har nå blitt til «Polls» i Microsoft Teams. Nytt navn og design, men samme nyttige innhold! Her kommer noen kjappe tips til hvordan du kan bruke appen i hverdagen.

Publisert: 14.10.2022

Avstemning og resultat i Microsoft Teams. Skjermbilde.

Bilde: Ordsky i Microsoft Teams.

I Polls kan du opprette spørreundersøkelser og arrangere quiz direkte i Teams-møtet. Dette kan for eksempel være en undersøkelse for å sjekke forståelse eller å lage ordskyer sammen.


Bilde: Forskjellige funksjoner i Polls

En annen nyttig mulighet i Polls er at du kan forberede undersøkelser og spørsmål i forkant av et møte, slik at de ligger klare til å bli publisert når du trenger dem.


Bilde:
Forhåndslagrede spørsmål i Polls

 

Så, hvordan får du Polls i Teams?

1. Start med å legge til Polls som app via ikonet nede til venstre i Microsoft Teams-appen:

2. Søk opp «Polls» og trykk «Legg til»:

3. For å bruke Polls-funksjonene i et møte, må du først være i et møte og legge appen til. Det gjør du via «Apps», for så å trykke på «Polls»:

Eksempler på funksjoner du kan bruke i Polls:

Bilde: Vurderinger via Polls i Microsoft Teams


Bilde: Ordsky via Polls i Microsoft Teams

Lærer du bedre med å se på video?

Se klippet under for en gjennomgang av «Polls» i Microsoft Teams fra vårt webinar «Digital Sofa»:

Video: «Forms» i Microsoft Teams blir til «Polls» (og hvordan funker det?)