Kjente Azure-tjenester

Microsoft har et stort antall tjenester som benytter seg av Azure plattformen. Her følger en oversikt over de mest kjente.

Microsoft Azure applikasjon

App Services
App Services er en tjeneste som for eksempel kan benyttes av utviklere for å designe, distribuere og skalere webapplikasjoner.

Office 365
Office 365 er en tjeneste som som kjøpes pr. bruker til fast månedspris. En slik type tjeneste kalles ofte Software as a Service (SaaS). I Office 365 finnes det ulike tjenester som mail, lagring, Teams, SharePoint og flere andre kontorstøtte applikasjoner. Hvilke tjenester man har tilgjengelig avhenger av lisenstype.

Microsoft 365
Microsoft 365 er på samme måte som Office 365 en tjeneste som kjøpes pr. bruker til fast månedspris. Microsoft 365 er en tjeneste som kombinerer Office 365 og enkelte sikkerhets- og administrasjonstjenester i Azure.

Dynamics 365
Dynamics 365 er også en tjeneste som følger en spesifikk bruker til fast månedspris. Hvilken funksjonalitet du har, avhenger av lisenstype. Dynamics 365 er Microsoft`s CRM system og benytter seg også av Microsoft sitt nettverk av datasentre.