Åpenhetsloven

ᗧ···ᗣ···ᗣ

Upheads tilbyr trygge og transparente IT-løsninger for våre kunder.

Vi forplikter oss til å kartlegge, forebygge og begrense potensielle negative konsekvenser av vår virksomhet og vi skal bidra til et mer rettferdig og inkluderende arbeidsliv.

Under kan du finne mer informasjon om håndtering av negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det vil si hva du som kunde kan forvente av oss i forhold til Åpenhetsloven, samt hva vi forventer av våre underleverandører.

Ønsker du vår uttalelse på Åpenhetsloven, send en e-post til hei@upheads.no, så tar vi kontakt.

Vi gjør oppmerksom på at Åpenhetsloven § 6 åpner for at et informasjonskrav kan avslås blant annet dersom:
• kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
• kravet er åpenbart urimelig
• den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
• den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår.

Et eventuelt avslag på et krav om informasjon vil bli behandlet i samsvar med bestemmelsene i Åpenhetsloven § 7.